Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Книга за една от най-важните страници в отношенията на българите със света в Новото време

август 01, 2022 0
Книга за една от най-важните страници в отношенията  на българите със света в Новото време

Било е време, когато от България и българите са тръгвали значими инициативи, довели до съществени промени в цивилизацията на Европа. Примерите са добре известни: в края на VII в. войската на хан Аспарух (680 – 701) принуди за пръв път Източната Римска империя – Византия, да отстъпи едни от най-плодородните си провинции, върху които е създадена най-старата (славянизирана впоследствие) държава в Европа – България. В началото на IХ в. хан Крум (796 – 814) нанесе съкрушителен удар върху Аварския хаганат в Европа.

С неговото ликвидиране народите в централната част на континента получиха възможност за своето постепенно обособяване като самостоятелни държавни реалности. През втората половина на IХ в. българският княз Борис I (852 – 889) взе в свои ръце съдбата на славянската писменост. Той посрещна прогонените ученици на светите братя Кирил и Методий от Великоморавия и създаде в България онази материална база и духовната обстановка, благодарение на които в Европа възникна третата по ред (след гръцката и латинската) писмено-книжовна цивилизация – старо-българската. 

Впоследствие тя формира духовния облик на народите от Белград до Владивосток и от река Резовска до Северния ледовит океан. В началото на ХIII в. цар Калоян (1197 – 1207) нанесе съкрушителен удар върху армията на новосъздадената Латинска империя със столица Константинопол. 

Архивни източници за историята на ВМРО – СМД през 90-те години на ХХ в.

август 01, 2022 0
Архивни източници за историята на ВМРО – СМД през 90-те години на ХХ в.

Периодът на 90-те години на ХХ в. обхваща цялата история на ВМРО – Съюз на македонските дружества (ВМРО – СМД) в България. 

 Той е ограничен от две събития – възстановяването на 5 – 6 януари 1990 г. на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България (СМКПДБ), преименуван през същата година на ВМРО – СМД, и създаването на 20 юни 1999 г., на негова основа, на политическата партия ВМРО – Българско национално движение (ВМРО – БНД). 

Акронимът ВМРО идва от името на историческата Вътрешна македонска революционна организация, за наследник на която се самоопределят и ВМРО – СМД, и ВМРО – БНД...