Списание "Македонски преглед"
ИЗБРАНО ОТ ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ

вторник, 13 октомври 2020 г.

Кирило-методиевската проблематика в книжнината на Охридската архиепископия (ХІ – ХІІІ в.)

октомври 13, 2020 0
Кирило-методиевската проблематика  в книжнината на Охридската архиепископия (ХІ – ХІІІ в.)

Книжовната дейност, развила се в пределите на Охридската архиепископия през периода от нейното възникване в началото на ХІ в. до времето, когато Димитър Хоматиан седнал на архиепископския престол в Охрид (началото на ХІІІ в.), била разнообразна и богата. 

Важно място в нея заемат въпросите, свързани с делото на светите братя Кирил и Методий и пренасянето на това дело в България по времето на княз Борис Първи. Това се дължи на факта, че тези въпроси били използвани от охридските архиереи за защита на независимия статут на архиепископия спрямо Константинополската патриаршия. От най-съществено значение за проследяване на Кирило-Методиевската проблематика в съчиненията на висшия църковен клир, оглавявал архиепископията пред изследвания период, са: 

1) Написаното от архиепископ Теофилакт през ХІ в. Пространното житие на св. Климент Охридски; 

2) Запазеният списък на охридските архиепископи, съставен в средата на ХІІ в. по времето на архиепископ Йоан Комнин (т.нар. Дюканжов списък); и 

3) Написаното през ХІІІ в. от архиепископ Димитър Хоматиан Кратко житие на св. Климент Охридски1...

понеделник, 12 октомври 2020 г.

Българската екзархия в Македония (1870 – 1913)

октомври 12, 2020 0
Българската екзархия в Македония (1870 – 1913)

Стремежът към самостоятелна българска църква през ХІХ век е обоснован както от историческите и канонически права, произтичащи от автокефалния статут на Търновската патриаршия и Охридската архиепископия, премахнати по време на османското господство, така и от духовното потисничество на Цариградската патриаршия, която се ползва с предоставеното ѝ от султана право да представлява всички православни християни. 

Борбата за независима българска църква обхваща почти целия ХІХ век и в нея участват всички български краища – от Тулча до Охрид и Велес, и от Видин и Ниш до Лозенград, Одрин и Цариград. 

Основният въпрос засяга т.нар. „спорни епархии“, голямата част от които са в Македония1. Цариградската патриаршия не иска да се откаже от значителните приходи, идващи от Македония, и затова се стреми да ограничи Българската екзархия единствено в Северна България...