Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Сборникът на Братя Миладинови „Български народни песни“ – неоспорима част от българското културно наследство

август 15, 2022 0
Сборникът на Братя Миладинови  „Български народни песни“ – неоспорима част  от българското културно наследство

Преди 31 години Благоевград беше домакин на едно поредно за Миладинови научно събитие като днешното: научна сесия „Братя Миладинови – личности на Възраждането и историята“, Благоевград, 21 – 23 юни 1990. Тя беше посветена на 180-годишнината от рождението на Димитър Миладинов (1810 – 1862) и 160-годишнината от рождението на Константин Миладинов (1830 – 1862). 

Докладите от сесията бяха публикувани в сборник под заглавие „Братя Миладинови и българската култура“ (1991) със съставител професор дфн Илия Конев (1928 – 2009) – скромно издание с ниско полиграфическо качество в разгара на голямата икономическа криза тогава, но с изключително ценни изследвания от утвърдени и от по-млади тогава литературоведи, историци, езиковеди и фолклористи. 

Всъщност, това е и първото издание на току-що създадения Международен университетски семинар за балканистични изследвания и специализации към Югозападния университет „Неофит Рилски“ (тогава все още Висш педагогически институт), чийто основател и дългогодишен председател беше проф. Ил. Конев...

Сборникът „Български народни песни“ в хърватския периодичен печат от 1860 – 1861 г.

август 15, 2022 0
Сборникът „Български народни песни“  в хърватския периодичен печат от 1860 – 1861 г.

През 1861 г. в Загреб от печатницата на Антун Якич излиза един от най-значимите ни възрожденски книжовни паметници – сборник под надслов „Български народни песни“, съставен от братя Димитър и Константин Миладинови. 

Сборникът се появява благодарение на спомоществователството на видния хърватски общественик и културен деец, епископа в Джаково Йосип Юрай Щросмайер (1815 – 1905). 

Още преди да излезе целият тираж, Константин Миладинов (1830 – 1862) взема част от напечатаните бройки и напуска Загреб. Днес не се знае колко е бил тиражът на сборника. От предплатените броеве, списък на Сборникът „Български народни песни“ в хърватския периодичен печат заявителите има на края на книгата, може да се предположи неговият размер[1].