Списание "Македонски преглед"

вторник, 17 март 2020 г.

Българските пленници в Гърция след Първата световна война

март 17, 2020 0
Българските пленници в Гърция след Първата световна война
На 1 октомври 1915 г. Царство България обявява война на Сърбия и влиза в Голямата война, за да осъществи националното си обединение. Сред неприятелите на България се нареждат Сърбия, Франция, Великобритания, Италия, Румъния, Русия и Гърция. Техните въоръжени сили воюват с Българската армия и в хода на военните действия пленяват български офицери, подофицери и войници. 

Гърция максимално дълго отлага своето официално включване във войната, декларирайки неутралитет, но допуска, противно на международното право, от нейна територия да действат въоръжени сили на Антантата срещу Централните сили, респективно България1...

неделя, 15 март 2020 г.

Отражение на Ньойския договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война

март 15, 2020 0
Отражение на Ньойския договор  върху социално-икономическото състояние  на България след Голямата война
Разрешаването на социално-икономическите проблеми след Първата световна война е с общоевропейско въздействие и се отнася до всяка една от държавите на Стария континент, независимо дали е победителка или не. В продължение на шест години, от 1912 до 1918 г., България се намира в състояние на тежко финансово усилие, заради националнообединителните войни, които води. 

Затова е необходима кратка ретроспекция на финансовото състояние на страната преди 1919 г. и съдбовния акт на договора от Ньой, който потвърждава разпокъсването на населени с етнически българи територии и отнема нови – Струмишка околия в Македония и Западните покрайнини. 

Всички съществени дейности на българското общество от началото на XX в. са насочени към война, която да разреши националния му въпрос (националното обединение) и да му позволи да съсредоточи основни сили, капитал и енергия по посока на стопанското развитие на Царството. След началото на Балканската война през октомври 1912 г., според различните данни, България мобилизира между 600 000 и 714 000 души при население от 4 329 108 души1...