Македонски преглед, 2018, кн. 4 - Списание "Македонски преглед"

събота, 24 август 2019 г.

Македонски преглед, 2018, кн. 4

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 4, 2018 г. 

Докторант Теодор Борисов Македонските клубове в системата на българския футбол в периода на Втората световна война. Случаят „Македония“ (Скопие) ........................................................ 91
Лари-Лабро Королов (Канада) Развоят на праславянските *tj/kj и *dj/gdj в диалектите на четири села в Югозападна Македония .................. 109 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар