Изследване със значителен евристичен потенциал. Д. О. Лабаури. Евангелие и револьвер. - Списание "Македонски преглед"

събота, 24 август 2019 г.

Изследване със значителен евристичен потенциал. Д. О. Лабаури. Евангелие и револьвер.

Руският историк Дмитрий Лабаури представя един нов, необичаен, но много добре аргументиран прочит на историята на националноосвободителното движение в Македония и Тракия от неговото зараждане до Балканските войни. 

Неговата реконструкция на явления, процеси, тенденции и събития е изградена върху отлично познаване на изворите и историографията. 

За да аргументира тезите си, авторът анализира многобройни източници – документи и спомени на участници в македоно-одринското движение, чужди дипломатически материали, архивни източници от български и руски хранилища.

Няма коментари:

Публикуване на коментар