"Македонски преглед", 2021, кн. 4 - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

"Македонски преглед", 2021, кн. 4СЪДЪРЖАНИЕ

Македонски преглед, 44/4 (2021)

Костадин Филипов. Република Северна Македония между митовете и себе си..............................................................................................9

Kostadin Filipov. The Republic of Northern Macedonia between myths and itself.............................................................................................21

Александър Йошевски. Етническата картина в Македония през погледа на руските консули в Битоля Александър Ростковски и Виктор Кал (1895 – 1910).............................................................29

Елена Александрова. Развитие на женските дружества в Македония и Одринска Тракия (втората половина на XIX – началото на ХХ в.)...........................................................................73

Петър Кърджилов. Светлопис за Илинден (4). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.) и използвани за илюстрирането на книги, публикувани във Великобритания през 1906 – 1913 г. ................93

Радослав Христосков. Социодемографски и антропонимни особености на българското екзархийско население. Православните българи в Енидже Вардар през 1906 – 1907 година според преброяването на Българската екзархия................................................................137

ЛИЧНОСТИ

Драгомир Йорданов. Възгледите на Васил Д. Стоянов за историко-географската област Македония и за град Солун...............................................................................153

Костадин Л. Динчев. Светла диря. Атанас Георгиев Кременлиев (1934 – 2021)...................................................................................173

КАЛЕНДАР

Георги Тренчев. Македония в българския национален календар през 2022 г. .....................................................................................177

Списък на съкращенията...............................................................203

Авторите в този брой.....................................................................205

Указания за цитиране.....................................................................207

Няма коментари:

Публикуване на коментар