Македония в българския национален календар през 2022 г. - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

Македония в българския национален календар през 2022 г.КАЛЕНДАР

МАКЕДОНИЯ

В БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР

ПРЕЗ 2022 г.

Георги Тренчев

През 2022 г. ще бъдат отбелязани редица важни годишнини от историята на България и по-конкретно от борбите на македонските българи за национално освобождение и обединение с Родината-Майка. 

Съобразно възприетата и утвърдена форма на календарно представяне прегледът включва събития, оставили трайни следи в националната ни история, както и кръгли годишнини от рождението на едни от най-значимите дейци на българското освободително движение в Македония...

Няма коментари:

Публикуване на коментар