Съдържание на списание "Македонски преглед", 45/4 (2022) - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 февруари 2023 г.

Съдържание на списание "Македонски преглед", 45/4 (2022)

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, 45/4 (2022) 

Георги Станков. Българофобията в обществения дискурсв Република Северна Македония през 2021 г. ..............................9 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Списък на съкращенията.............................................................161 
Авторите в този брой...................................................................162 
Указания за цитиране.................................................................. 163

Няма коментари:

Публикуване на коментар