Авторите в този брой - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

Авторите в този брой

 АВТОРИТЕ В ТОЗИ БРОЙ

THE AUTHORS IN THIS ISSUE

АВТОРЫ В ЭТОМ НОМЕРЕ

Д-р Елена Александрова – Регионален исторически музей –

Благоевград,

e-mail: elenarim@abv.bg

Проф. дн Костадин Динчев – Югозападен университет „Неофит

Рилски“

Д-р Драгомир Йорданов – Институт за исторически изследвания

– Българска академия на науките

dragorachev@gmail.com

Докторант Александар Йошевски – Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

mkdbt89@gmail.com

Проф. дн Петър Кърджилов – Институт за изследване на изку-

ствата – Българска академия на науките

kardjilov@yahoo.com

Д-р Георги Тренчев – Македонски научен институт

georgitrenchev@abv.bg

Радослав Христосков – независим изследовател, София

podporuchik@gmail.com

Списъкът е в азбучен ред, според фамилните имена на авторите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар