Светла диря. Атанас Георгиев Кременлиев (1934 – 2021) - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

Светла диря. Атанас Георгиев Кременлиев (1934 – 2021)


Жизненият и творчески път на Атанас Кременлиев започва от сгушеното в пазвите на Южният Пирин село Кашина, отстоящо на около двадесетина километра от природно-историческия феномен Мелник. 

Будното селище, база на Яне Сандански, и най-вече сговорното и трудолюбиво патриархално семейство, формират човека, обществе- ника, изследователя Кременлиев. От значение са неговите личностни качества в характера и отношението му към хората, които оформят оба- янието му от детските години, младостта и зрелостта до сетния му час. 

Той е „Тацето“ сред родата, съселяните, близки приятели и познати, назован искрено и от сърце. Той е любимият татко, дядо, съпруг и бате...

Няма коментари:

Публикуване на коментар