Сборникът на Братя Миладинови „Български народни песни“ – неоспорима част от българското културно наследство - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Сборникът на Братя Миладинови „Български народни песни“ – неоспорима част от българското културно наследство


Преди 31 години Благоевград беше домакин на едно поредно за Миладинови научно събитие като днешното: научна сесия „Братя Миладинови – личности на Възраждането и историята“, Благоевград, 21 – 23 юни 1990. Тя беше посветена на 180-годишнината от рождението на Димитър Миладинов (1810 – 1862) и 160-годишнината от рождението на Константин Миладинов (1830 – 1862). 

Докладите от сесията бяха публикувани в сборник под заглавие „Братя Миладинови и българската култура“ (1991) със съставител професор дфн Илия Конев (1928 – 2009) – скромно издание с ниско полиграфическо качество в разгара на голямата икономическа криза тогава, но с изключително ценни изследвания от утвърдени и от по-млади тогава литературоведи, историци, езиковеди и фолклористи. 

Всъщност, това е и първото издание на току-що създадения Международен университетски семинар за балканистични изследвания и специализации към Югозападния университет „Неофит Рилски“ (тогава все още Висш педагогически институт), чийто основател и дългогодишен председател беше проф. Ил. Конев...

Няма коментари:

Публикуване на коментар