Ценен източник за историята на католическите общности в Македония (1839 – 1939) - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 септември 2021 г.

Ценен източник за историята на католическите общности в Македония (1839 – 1939)

През 2018 г. от печат излезе публикуваният от проф. дин Рая Заимова на френски език труд на лазариста Артур Друлез „Историята на лазаристката мисия в Македония (1839 – 1939)“. Оригиналът на ръкописа се съхранява в Архива на конгрегацията на лазаристите, Париж. 

 Изданието е реализирано от авторитетното истанбулско издателство The ISIS Press. Ръкописът е съставен през 1943 г. по повод 160-та годишнина от установяването на Ордена „Св. Лазар“ в Солун. Книгата на Артур Друлез се състои от 210 машинописни страници и 30 фотографии от края на XIX – началото на ХХ в. 

Публикуваният труд включва уводна студия на проф. дин Рая Заимова (р. 5 – 24), в която се разглеждат източниците за написване на съчинението на Друлез и се прави преглед на развитието на униатското движение и на католическото проникване на Балканите от средата на XIX в. до края на 20-те години на ХХ в. Специален акцент проф. Р. Заимова поставя на историята на Българската католическа семинария в Зейтинлък. 

Уводната студия завършва с подробна библиография на изследванията върху проблемите на българското църковно-национално движение и развитието на католицизма на Балканите. Публикуваният исторически извор е рецензиран в български специализирани издания1...

Няма коментари:

Публикуване на коментар