Петър Китанов от с. Лешко (1875 – 1912) - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Петър Китанов от с. Лешко (1875 – 1912)


Петър Китанов Николов, родом от с. Лешко, Горноджумайско, e представител на плеядата доблестни българи, завършили Солунската българска мъжка гимназия1. 

Оскъдна е информацията за неговия живот, особено в частта за обучението му в Солун. Макар и недостатъчна, наличната такава красноречиво свидетелства за будното национално самосъзнание и силен дух на Китанов – качества, за първи път прояве- ни осезаемо именно в славната Солунска гимназия2.

Известна е годината, но не и точната дата на неговото рождение – 1875 в Лешко, селище с важно значение за културната и революционната история на Горноджумайския край...


Няма коментари:

Публикуване на коментар