Списък на съкращенията - Списание "Македонски преглед"

събота, 3 декември 2022 г.

Списък на съкращенията

 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

LIST OF ABBREVIATIONS 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Архиви НБКМ – БИА – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – Български исторически архив 

ЦДА – Централен държавен архив. София 

Периодика и поредици ИНИМ – Известия на Националния исторически музей. 

София ИПр – Исторически преглед. 

София МПр – Македонски преглед. 

София CFHB – Corpus Fontium Historiae Byzantinae

Няма коментари:

Публикуване на коментар