Развитие на женските дружества в Македония и Одринска Тракия (втората половина на XIX – началото на ХХ в.) - Списание "Македонски преглед"

неделя, 4 декември 2022 г.

Развитие на женските дружества в Македония и Одринска Тракия (втората половина на XIX – началото на ХХ в.)


Настоящото изследване се фокусира върху женските активности, представени от женски дружества в историко-географските области Македония и Одринска Тракия, които през разглеждания период са част от Османската империя. Добре известно е, че като провинции на една многоетнична държава, и двата региона се характеризират с население, което е твърде различно в етническо отношение, както и по вероизповедание. 

Могат да се откроят българи, турци, албанци, гърци, власи (цинцари, куцовласи, аромъни), евреи и т.н. Ето защо още тук се налага да се направи уточнението, че изследването се отнася конкретно за българското население, в частност – за българските жени. Представеният труд не цели да отрече присъствието и културно-образователните постижения в женската обществена изява на останалите етноси в европейските провинции на Османската империя. 

Проученият исторически наратив, както и документалните материали по темата обаче представят конкретно усилията на български осъзнатите интелектуалки за организирането им в женски дружества...

Няма коментари:

Публикуване на коментар