Битолският войвода Славчо Пирчев от град Брезник - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 6 февруари 2023 г.

Битолският войвода Славчо Пирчев от град Брезник


Сп. "Македонски преглед", 2022, бр. 3. Георги Радославов. Битолският войвода Славчо Пирчев от град Брезник...81 - 122

Битолският войвода Славчо Пирчев от град Брезник е един от плеядата български патриоти, участвали в борбата за освобождаване на сънародниците, останали под османска власт след 1878 г. Близо петнадесет години – от 1906 до 1920 г. – той посвещава на освобождението на Македония. 

С постоянен риск за своя живот, с четата си Пирчев предпазва местното население от издевателствата на поробителя. От своя страна, то безрезервно вярва на своите закрилници и в трудни за Битолският войвода Славчо Пирчев от град Брезник 83 тях моменти ги подпомага, като ги укрива от турските потери. 

Самият войвода Славчо Пирчев не пропуска да отбележи с необходимото уважение твърдото държане на тези съсипани и изстрадали от постоянния тормоз на османската власт мъченици. 

Възхитен от тяхното поведение в такива критични и съдбоносни моменти, в своите спомени той възкликва: „Какви хора! Умираха за нас! И ние бяхме готови да дадем живота си за тях. Прекрасни българи бяха“...

Няма коментари:

Публикуване на коментар