Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Образът на Гоце Делчев в прозата на Яворов


Личността на Гоце Делчев и ролята му в Организацията оставят дълбоки следи у Яворов още преди да се разрасне неговата слава. 

Известно е, че поетът се захваща с биографията на Гоце Делчев само няколко месеца след неговата смърт – на 4 май (1903) Гоце е убит, а на 7 октомври (1903) Яворов сключва договор с Христо Олчев за издаване на биографията. Между тези дати има почти 5 месеца. 

Вижда се, че Яворов бърза, защото осъзнава как Биографията ще стане нещо като Книга–Памет, нещо като контрапункт на Смъртта. Не ми е известно Яворов да се е подготвял и да събира информация преди това, примерно приживе на войводата. 

Това означава, че той е бързал, и то доста – за около 4 месеца (средата на октомври 1903 – средата на януари 1904) Яворов написва Книгата за Гоце Делчев, която е от 105 страници[1]. Жанрът е „биография“, която проф. Михаил Арнаудов ще нарече „същинска поема в проза“[2].

Няма коментари:

Публикуване на коментар