Диалектен текст от село Въмбел, Костурско - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 6 февруари 2023 г.

Диалектен текст от село Въмбел, Костурско


Сп. "Македонски преглед", 2022, кн. 3. Лари (Лабро) Королов. Диалектен текст от село Въмбел, Костурско – свидетелство за миналото на българите в Южна Македония през първата половина на ХХ век...................67 - 80

Село Въ̀мбел се е намирало до албанската граница, на 40 километра северозападно от Костур (Кастория), в езиковата и етнографска област, известна като До̀лна Корѐшча. 

Поради трудните условия, при които Благой Шклифов е бил принуден да провежда теренната си работа, в труда му „Костурският говор“ не е включен диалектен текст от Въ̀̀ мбел, и така въмбелският говор остава слабо познат. 

Представеният по-долу текст може да се счита за приложение към неговия труд, който остава до ден днешен най-доброто иследване на костурския говор. Но въ̀мбелският говор се различава от този на източните долнокорешченски села по няколко интересни лексикални и фонетични особености...

Няма коментари:

Публикуване на коментар