Райна Николова Каназирева – предизвикателствата пред един живот - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 февруари 2023 г.

Райна Николова Каназирева – предизвикателствата пред един живот


През 2022 г. се навършват 140 години от рождението на Райна Н. Каназирева (1882 – 1977) – забележителна българка, интелектуалка, хуманистка, родолюбка и майка. В публичното пространство на гр. Разлог и днес за Райна Каназирева се говори като за българката, ушила знамето на въстаниците в гр. Мехомия (дн. гр. Разлог) през 1903 г, като за Разложката Райна Княгиня.

В този смисъл познанието за тази забележителна жена се огранича- ва с участието ѝ в подготовката на въстанието от 1903 г. и ушиването на знамето, което на практика въстаниците не успяват да използват по- ради преждевременното му избухване. Този популярен аспект от ней- ния житейски път е коментиран подробно в друго авторово проучване[1].

По тази причина настоящият анализ ще следва изследователска линия, която е по-слабо позната и неизвестна. Райна Николова Каназирева е родена в гр. Мехомия на 5 март 1882 г. в семейството на Никола Тодоров Каназирев и Катерина Манушкина от с. Бачево[2]. Райна е седмо дете в това многолюдно семейство с осем деца – 4 момчета (Петър, Иван, Владислав и Владимир) и 4 момичета (Мария, Ана, Райна и Елена) – което живее в Илицката махала, простираща се от „пазаре“ в южна посока до турските казарми[3]. 

Всъщност Катерина Манушкина ражда 16 деца, но само 8 остават живи. Търговецът Никола Каназирев построява за семейството си още една къща – в центъра на града, на „пазаре“, където са разположени и неговите дюкяни. Но Райна Каназирева е живяла само в старата къща, в Илицката махала, тъй като новата още не е била построена. Началното си образование и І прогимназиален клас Райна Кана- зирева завършва в Мехомийското училище „Св. Св. Кирил и Методий“, или както в града го наричат – Марковото училище[4]...

Няма коментари:

Публикуване на коментар