Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес

В поставянето на фундамента на съвременната правна наука стоят крупни имена с принос не само в родната ни правна мисъл, а в световен мащаб – вникнали, усвоили и доразвили възгледите на европейската доктрина. Една линия на ново развитие в материята на гражданското съдопроизводство със значение и за съвременната наука е поставена от проф. Димитър Силяновски – българин от Крушево, един от председателите на Македонския научен институт.  Димитър Антонов Силяновски е роден на 25 октомври 1892 г. 

Родът му, изселници от Галичник, преместили се в Крушево, е известен със своето участие в борбите на българския народ през Възраждането. Дядо му – Аврам Силяновски, един от обществениците, обявили се против гръцката патриаршия, е строител на българската църква в Kрушево. Неговият чичо е предвождащият Трънския отряд в боевете при с. Врабча по време на Сръбско-българската война (1885) – капитан Георги Силяновски. 

След войната Г. Силяновски участва в русофилските бунтове срещу княз Александър Батенберг. По-късно е принуден поради същата причина да емигрира в Русия. Там се включва в състава на руската армия, където се издига до звание генерал-майор. Той изизпраща на своя племеник средства, за да продължи следването си, тъй като семейството на Д. Силяновски няма възможност да покрие разходите. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар