Македония в архивите на ЦРУ (1945 - 1953) - Списание "Македонски преглед"

вторник, 21 август 2018 г.

Македония в архивите на ЦРУ (1945 - 1953)

На вниманието на читателите представям архиви от електронната читалня на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), обединени под общата тема „Македония“. Всички те са преминали 65-годишния срок за разсекретяване, но отскоро са „качени“ на сайта на ЦРУ. Обнародването им ще даде възможност както на специалистите, така и на любителите на историята да се докоснат до една доскоро оградена с „бодлива тел“ територия. С редки изключения всички материали са информационни доклади, но има и меморандум, свързан с текущата разузнавателна дейност, подписан от заместник-директора на управлението, отговарящ за тази част.

 В документите няма посочен нито автор, нито съставител, нито кодово име. В немалко от тях има коментари. Прави впечатление, че повечето дати, голяма част от коментарите и всич- ки резюмета са плътно почернени. Документите дават възможност да се разгледат процесите и събитията в буквалния смисъл ден по ден и час по час. Разбира се, не всичко в тези доклади е еднозначно и безспорно. Има проти- воречия, както в рамките на един и същ документ, така и между различни документи. Например водачът на ВМРО Иван Михайлов е определен като „някой си“ и като „бивш“, макар ЦРУ да знае твърде добре кой е той. 

В един и същ момент, според едни доклади се съобщава, че той е убит в сражение с българските сили за сигурност, а според други е в Италия. Архивите са групирани по тематичен и хронологичен признак. Избраният период е определен въз основа на наличните в читалнята документи, както и от някои от „най-горещите“ събития, белязали ХХ век – краят на Втората световна война през 1945 г., смъртта на Йосиф Висарионович Сталин и краят на Корейската война.

Няма коментари:

Публикуване на коментар