Любомир Милетич и изграждането на Македонския дом в София - Списание "Македонски преглед"

сряда, 22 август 2018 г.

Любомир Милетич и изграждането на Македонския дом в София

Не много отдавна, само преди четири години, отбелязахме 150 години от рождението на академик Любомир Милетич. Беше публикуван и сборник с доклади на учени езиковеди и историци. 

На настоящата конференция, която е посветена на председателите на Македонския научен институт, ще споменем отново името му и ще почетем големия учен и патриот, който е една епоха от борбите за единение на българите и духовен водач на нацията. Ние, като филолози, езиковеди, сме склонни да оценяваме най-напред неговите езиковедски трудове. Действително, ценим високо научното му дело, отдадено и на една кауза – представянето на истината за българския език като част от славянското езиково семейство. 

Днес започват да звучат особено акту- ално тези теми, а един негов настойчив въпрос „Що е то славянска солидар- ност?“ можем да го задаваме и сега, трудно откривайки еднозначни отговори. Уви, и днес, след 100 години, не успяваме да отговорим, а ние дължим тези от- говори в името и паметта на този наш светъл ум.

Няма коментари:

Публикуване на коментар