Сборникът „Български народни песни“ като хърватски феномен - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 15 август 2022 г.

Сборникът „Български народни песни“ като хърватски феномен


Научният поглед към хърватските измерения на сборника на братя Миладинови досега по обясними причини се е съсредоточавал предимно върху личността и въздействието на епископ Йосип Щросмайер[1]. Без съмнение ролята на архиерея е решаваща за осъществяването на изданието в Загреб. 

Изследователските усилия на Румяна Божилова доведоха до разширяване на тази перспектива и широко осветиха значителното внимание и обвързаност на учения и свещеника Франьо Рачки с Константин Миладинов[2]. 

Бидейки един от най-близките хора на епископа, действията на Рачки са в тясна интелектуална симбиоза с него. Божилова лансира тезата, че издаването на „Български народни песни“ е „ръководено от специален комитет, оглавяван от Ватрослав Ягич и Мирко Хорват“[3].

Няма коментари:

Публикуване на коментар