Подпоручик Тодор Христов-Офицерчето - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Подпоручик Тодор Христов-Офицерчето

Снежана Радоева. Подпоручик Тодор Христов-Офицерчето (1883 – 1903). С., Издателство „Парадигма“, 2019, 191 стр. с ил. ISBN 978-954-326-389-9. 

 В нашата историография Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. се оценява като вторият най-висок връх на българското националноосвободително движение след Априлското въстание от 1876 г. 

Именно затова историческата наука му отдели подобаващо внимание през 80-те години на миналото столетие, когато идеологическото ембарго върху Македонския въпрос и националната проблематика беше вдигнато и учените получиха достъп до затворени или труднодостъпни дотогава архивни и библиотечни фондове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар