Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. Велико Търново, 2019, Издателство „Фабер“, 208 стр. ISBN 978-619-00-1076-0 - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. Велико Търново, 2019, Издателство „Фабер“, 208 стр. ISBN 978-619-00-1076-0

Румен Иванов. Забравените наши сънародници в Егейска Македония. 
 Велико Търново, 2019, Издателство „Фабер“, 208 стр. ISBN 978-619-00-1076-0. 

 Книгата на младия изследовател Румен Иванов проследява съдбата на нашите сънародници в частта от географската област Македония, която след 1913 г. влиза в държавните граници на Кралство (дн. Република) Гърция. 

Този болезнен проблем, макар и попадащ периодично в полезрението на българската историография, и днес остава някак встрани от вниманието на обществеността, а още по-малко – на родния държавен и политически елит. Хронологически изследването обхваща периода от последните десетилетия на османското владичество в Македония до съвременната епоха. 

Водещ в него е етнодемографският подход, към който авторът има подчертан афинитет...

Няма коментари:

Публикуване на коментар