За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989) - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 септември 2021 г.

За македонските българи в Истанбул (1913 – 1989)


В историческата съдба на нашите възрожденци Цариград (дн. Истанбул) заема особено място не само като политически и стопански център на Османската империя, но и като средище на най-голямата българска колония. 

Това е епохата на Българското възраждане, време на национално осъзнаване и националноосвободителни борби. Истанбул се превръща в един от центровете на българското движение, като особено важна е ролята му за извоюването на църковна независимост. 

Създадената през 1870 г. Българска екзархия е цел и център на дейността на някогашните цариградски българи, а нейните прояви и наследство изиграват основна роля за поддържане на националното съзнание на сегашните българи в Истанбул...

Няма коментари:

Публикуване на коментар