Macedonian Review, Issue 44/3 (2021): Content - Списание "Македонски преглед"

неделя, 14 август 2022 г.

Macedonian Review, Issue 44/3 (2021): Content


CONTENTS 
Macedonian Review, Issue 44/3 (2021) 

In English...........................................................................................35 

REVIEWS 

Ana Kocheva. About Blazhe Treneski and his folklore collecting activity. Гердан. Народни песни от Македония. Събрани от Блаже Тренески. София, Издателство „Колбис”, 2021, 82 с., interactive book with CD. ISBN 978-619-7284-51-5................................................................115 
List of abbreviations.........................................................................121 
The authors in this issue...................................................................123 
Citation instructions.........................................................................125

Няма коментари:

Публикуване на коментар