Нови документи за генеалогията на няколко известни кукушки рода (Делчеви, Чопови, Андонови, Влахови, Измирлиеви и Станишеви) - Списание "Македонски преглед"

събота, 8 септември 2018 г.

Нови документи за генеалогията на няколко известни кукушки рода (Делчеви, Чопови, Андонови, Влахови, Измирлиеви и Станишеви)

Град Кукуш има неизменно място в историята на македонските българи и особено в сърцата на прокудените от родния край кукушани. Родното място на Гоце Делчев и хиляди родолюбиви българи е превърнато в руини от гръцката войска в 1913 г. Същевременно през последните петдесет години, след изследването на Туше Влахов, в нашите научни среди интересът към темата за историята на града и за ежедневния живот на жителите му е намалял, ако не и изчезнал. 

Разбира се, тук оставям настрана обемистата научна и мемоарна литература, посветена на личността и делото на Г. Делчев. Затова особена радост и предизвикателство за изследователя е да открие непознати архивни документи, осветляващи демографската характеристика на Кукуш през първото десетилетие на ХХ в., а същевременно даващи отговор и на ред въпроси относно генеалогията на кукушките фамилии. 

Разглежданите в настоящото изследване документи имат и особено ценно научно значение в контекста на битуващото в нашата историопис мнение, че всички градски регистри и други доку- менти са били унищожени заедно със самия град през 1913 г...

Няма коментари:

Публикуване на коментар