"Македонски преглед", 2020, кн. 1 - Списание "Македонски преглед"

неделя, 4 октомври 2020 г.

"Македонски преглед", 2020, кн. 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Проф. д.ист.н. Илия Г. Илиев. Кирило-методиевската проблематикав книжнината на Охридската архиепископия (ХІ – ХІІІ в.) ............ 7 


Prof. Iliya G. Iliev, DSc. The topic of Cyril and Methodius in the Literature of the Ohrid Archbishopric (11th through 13th Centuries) ....................................... 25 


Д-р Силвия Аризанова. Някои въпроси около мощите на св. Йоан Рилски и българския цар Самуил ................................................................... 43 


Проф. д-р Надя Манолова-Николова. Един забравен български духовник – Партений Зографски, Поленински и Нишавски ............................... 51 


Гл. ас. д-р Станислава Стойчева. Официалните турски преброявания на населението като извор за етническия характер на Македония (1879 – 1912) ............................................................... 75 


Д-р Георги Тренчев. Серското българско мъжко педагогическо училище1895 – 1913 г. ....................................................................................... 99 


Д-р Инна Манасиева. Македонският въпрос в публикациите на Съюза за освобождението на Украйна по време на Първата световна война ................................................. 135 


Лари (Лабро) Королов. Бележка за формите на лексемата „български“ в диалектите на Югозападна и Южна Централна Македония ........ 145 


ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 


Тодор К. Тараков. Обликът на Петрич в първите години след Освобождението. Спомени на Иван Георгиев Чорбаджийски .................................................... 149 


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 


Проф. д.ист.н. Трендафил Митев – Един феномен в развитието на българското краезнание. Хаджийски, Ив. С. Здравеопазването в гр. Дупница от 1878 до 2018 г. Дупница, 2018, 577 с.; Същият. Дупнишките художници. Дупница, 2019, 351 с. .......................................................................................... 157 


Радослав Христосков – Заимова, Рая. Живата история или за паметта на една солунска фамилия. Институт за балканистика с център по тракология. БАН, 2019, 128 стр. ISBN: 978-619-7179-11-8 ................................................ 167

Няма коментари:

Публикуване на коментар