Съдържание на сп. Македонски преглед, 43/4 (2020) - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Съдържание на сп. Македонски преглед, 43/4 (2020)

 


СЪДЪРЖАНИЕ

Македонски преглед, 43/4 (2020)

ТЕМА НА БРОЯ:

Солунската българска мъжка гимназия

„Св. Св. Кирил и Методий“

(140 години от нейното основаване).

Отговорен редактор доц. д-р Наум Кайчев

Предговор............................................................................................9

Юра Константинова. Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гордостта на екзархийската образователна система............................................11

Yura Konstantinova. The Bulgarian Boys’ High School ‘Sts. Cyril and Methodius’ in Salonica – the pride of the Bulgarian Exarchate’s educational system..............................29

Наум Кайчев. Македонският научен институт с неговите основатели – интелектуален продължител на солунските български гимназии (просопографски аспекти)..............................................45

Тина Георгиева. Сведения за Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в руските архиви (втората половина на ХІХ век)........................................................77

Петър Кърджилов. Светлопис за Илинден (3). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.) и използвани от Фредерик Мур за илюстрирането на книгата му „Балканската следа“ (1906 г.)..........................................................87

ЛИЧНОСТИ

Елена Чалгънова. Петър Китанов от с. Лешко (1875 – 1912) – един бележит възпитаник на Солунската българска мъжка гимназия..........................................................................................115

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Михаела Василева. Реч на Божил Райнов „Спомени от учителстването ми с Трайча в Солун през учебната 1882 – 1883 г.“, писана по повод 25-годишнината от смъртта на Трайко Китанчев.............................................................................139

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Георги Тренчев. Юра Константинова. Българите в османския Солун. София: Институт за балканистика с Център по тракология на БАН, 2020, 440 с. с ил. ISBN 978-619-7179-12-5................................................................153

Списък на съкращенията................................................................159

Авторите в този брой.....................................................................161

Указания за цитиране......................................................................163

Няма коментари:

Публикуване на коментар