Светлопис за Илинден (3). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.) - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Светлопис за Илинден (3). Фотографии, заснети по време на Илинденското въстание (1903 г.)


Още на 28 март/ 10 април1 той изпраща кореспонденция от София, която изпроводилият го лондонски всекидневник „Дейли Експрес“ отпечатва на 3/16 април. 

На 22 септември софийският вестник „Вечерна поща“, след като уточнява, че Мур е „американский вестникар, който работи за английските илюстровани вестници“, съобщава, че той „въпреки запрещението на турските власти, е влезъл в Македония, посетил е разрушения град Крушево, бил е в Битоля, посетил е други местности, гдето се разиграваха на последно време покъртителните сцени на турските зверства и е направил мно- гобройни фотографически снимки“2. 

Точно след месец отново ежедневникът „Вечерна поща” информира за заминаването на „г-н Моор, кореспондент на „New-York’s Tribune“, който, сбогувайки се с интервюиралия го репортер на софийския вестник, обещава да опише всичко, видяно от него, в „пътните си бележки, заедно със снимките, които можах да направя“3. И Фредерик Мур сдържа обещанието си – през 1906 г. излиза книгата му „Балканската следа“, визуализирана „с 62 илюстрации и една карта“4.

Няма коментари:

Публикуване на коментар