Сведения за Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в руските архиви - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 януари 2022 г.

Сведения за Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в руските архиви


Настоящата статия има за цел да представи сведенията за Българската мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ в Солун1, които се намират в руските архиви, и да посочи каква информация за нейната дейност достига до властите в Петербург. 

Огромният масив от архивни документи в многобройните архиви на Русия не позволява на автора да претендира за изчерпателност на изложението, но текстът може да служи като отправна точка за бъдещи изследвания по темата...

Няма коментари:

Публикуване на коментар