Македонски преглед, г. XL, 2017, кн. 1 - Списание "Македонски преглед"

вторник, 21 август 2018 г.

Македонски преглед, г. XL, 2017, кн. 1


СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 1, 2017 г. 

Проф. д.ист.н. Тодор Петров Полковник Борис Дрангов (1872–1917) .............................................. 7
Prof. Todor Petrov, DSc Colonel Boris Drangov (1872–1917) ...................................................... 19
Ст.н.с. к.ист.н. М. М. Фролова (Институт славяноведения РАН, Москва) Население Западной Македонии в преддверии Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (по донесениям русского консула в Битоле В.А. Максимова) ...... 31
Д-р Сия Никифорова Сръбската стопанска политика във Вардарска Македония (1918–1941) ............................................ 43
Д-р Чаба Жебьок (Унгария) Македонският въпрос и България през погледа на унгарската дипломация ............................................. 67
Ас. д-р Иван Винаров Албанизацията на Р Македония и последиците от нея за Балканите ......................................................... 75

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

Проф. д.ист.н. Николай Жечев Спомени на Никола Лазаров за учебното дело в Македония и Одринско (края на ХІХ – началото на ХХ в.) ................... 99
Проф. д.ист.н. Петър Петров Произшествие в Разложко през 1900 г. ........................................................... 111
Доц. д-р Христо Милков Македония в архивите на ЦРУ (1945–1953) .................................................. 127

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Д-р Слави Славов Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьков, 2015 ................................................................................................ 145

ВЕСТИ 

Маргарита Цачева Българите в Канада – първа лектория на Македонския научен институт за 2017 г. ............................................... 149

Няма коментари:

Публикуване на коментар