Д-р Слави Славов - Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьков, 2015 - Списание "Македонски преглед"

вторник, 21 август 2018 г.

Д-р Слави Славов - Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьков, 2015

Гуринова, О. Н. Македонский вопрос в международных отношениях 1913 – 1920 гг. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, ISBN 978 966 285 245-3, Харьков, 2015. 

 Книгата на украинската изследователка Оксана Гуринова е посветена на международните аспекти на Македонския въпрос в периода от края на Втората балканска (Междусъюзническата) война до изработването на Версайската система от мирни договори, подписани след Първата световна война.

 Изданието е на руски език и излиза от името на катедра „Нова и най-нова история“ към Центъра по българистика и балкански изследвания „М. Дринов“ на Харковския национален университет „В. Н. Каразин“. Трудът съдържа обширна историографска част, обособена в самостоятелна глава. В нея е направен цялостен преглед на основните проучвания по темата в съветската, съвременната руска, българската, югославската/сръбската, македонската (след 1991 г.), гръцката и западните историографии, които в една или друга степен се докосват до изслед- ваната проблематика. 

Авторката посочва основните особености и различия при третирането на Македонския въпрос от учените на отделните държави.

Няма коментари:

Публикуване на коментар