Македонски преглед, 44/2 (2021) - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Македонски преглед, 44/2 (2021)

СЪДЪРЖАНИЕ 
Македонски преглед, 44/2 (2021) 

Венелин Николаев. Сръбските окцидентализми на –ичар в т.нар. „македонски jазик“ – огромен елемент на лексикална сърбизация.......................................................................................117 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 


РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 


Списък на съкращенията...............................................................189 
Авторите в този брой.....................................................................190 
Указания за цитиране.....................................................................191

Няма коментари:

Публикуване на коментар