Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Документи на полковник Борис Дрангов за дейността му през Първата световна война

За живота и дейността на полк. Борис Дрангов като командир и военачалник, като възпитател, преподавател и публицист, за военнотеоретичното му наследство, вече съществуват редица изследвания. Издадени са също спомени, посветени на личността на големия български патриот, родом от Македония, отпечатани са и няколко публикации на документи и материали, свързани с различни периоди от неговия ди- намичен и изпълнен с превратности и събития житейски път. 
  
Все още незначителен е броят на публикациите, посветени на дейността му за освобождението на Македония и Одринска Тракия, а участието му във войните за национално обединение от периода 1912 – 1918 г. е представено по-пълно едва напоследък. Тъкмо липсата на достатъчно изследвания за участието и дейността на Борис Дрангов на различните фронтове по време на световния военен конфликт в началото на миналия век като командир, педагог, организатор, военен теоретик и пр. е и причината настоящата публикация да бъде насочена към представянето му – чрез документи и материали, излезли изпод неговото перо през началния период на войната, до гибелта му в края на май 1916 г. 

Основната част от предложените в публикацията 10 документа са издирени в богатите фондове на Държавния военноисторически архив във Велико Търново и в Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София. Включени са също публикувани на страниците на отдавна представляващи библиографска рядкост книги и периодика донесения и заповеди, носещи под- писа на полковник (тогава подполковник) Борис Дрангов, трудно достъпни в наши дни не само за широката читателска аудитория, но нерядко и за професионалните изследователи и специалистите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар