Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт през Първата световна война - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 август 2018 г.

Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт през Първата световна война

По време на войните за национално обединение (1912–1913 и 1915– 1918 г.) бъдещият военен министър Иван Вълков заема различни длъжности като генералщабен и строеви офицер. Известен е неговият принос като началник-щаб на Източния сектор за разработването на плана за превземането на Одринската крепост по време на Балканската война.

 Натрупаният боен опит и солидната теоретична подготовка на Вълков са използвани от командването на българската армия и по време на Първата световна война. В хода на войната роденият в Казанлък офицер заема последователно длъжността началник на Оперативното отделение на Втора армия, командир на 44-и пехотен Тунджански полк, началник-щаб на 7-а пехотна Рилска дивизия и началник-щаб на 10-а пехотна Беломорска дивизия.

До момента дейността на подполковник Ив. Вълков като началник на Оперативното отделение на Втора армия не е била обект на специален научен интерес. В най-общ план за нея може да се съди от изследванията, посветени на действията на армията във войната срещу Сърбия и силите на Съглашението в Македония през есента и зимата на 1915 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар