Антропонимични данни за село Абланица, Неврокопско, в османски данъчни регистри от XV век - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Антропонимични данни за село Абланица, Неврокопско, в османски данъчни регистри от XV век

През 2008 г. се появи книгата на Ибрахим Имам от с. Абланица, Гоцеделчевско със заглавие „Абланица през вековете”. Въпреки положените усилия от моя страна, не можах да се сдобия с изданието, но в частен разговор с автора научих, че според него местното българоезично мюсюлманско население се е преселило в селото от Анадола, още преди завладяването на района от османските турци! 

На подобно тълкуване на историята от страна на местните българи, изповядващи мюсюлманска религия, са се натъквали и други изследователи. Както сочи Е. Радушев, по данни от теренни проучвания, проведени през 90-те години на ХХ в., местните българи мюсюлмани твърдели, че прадедите им мюсюлмани се били настанили в района през XI–XII в., преди идването на османските турци. Това изследователят си обяснява с настрое-нията на местното българско мюсюлманско население в Гоцеделчевско, неколкократно подлагано на опити за преименуване през ХХ в., вследствие на което то демонстрира своя отказ от принадлежност към българския етнос.

 Откритите досега материали в османски данъчни регистри красноречиво говорят, че местното мюсюлманско население е изконно българско, като в течение на вековното османското владичество е приело мюсюлманството, отхвър-ляйки старата християнска религия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар