Град Кратово през XVI в. и Св. Георги Нови Софийски - Списание "Македонски преглед"

неделя, 23 декември 2018 г.

Град Кратово през XVI в. и Св. Георги Нови Софийски

Християнската традиция обявявала своите благочестиви последователи за светци. Те били канонизирани за такива поради праведния живот, който са водили, заради чудесата и изцеренията, които извършвали приживе или след смъртта. Има и един друг тип светци, които се наричали „великомъченици“. Те били обявени за такива, защото въпреки заплахата, че ще умрат, до последно не се отричали от християнството. Прието е на такива свети личности към името им да се прибавя селището, в което намирали мъченическата си смърт.

Такъв е примерът с българина Свети Георги Нови Софийски. През 1515 г. той бил изгорен от мюсюлманите в град София – това съобщава неговото житие, написано от поп Пейо. „Между софийските книжовници от XVI в. най-напред се чува името на поп Пейо (Пея). 

Сведенията, които той оставя сам за себе си, го представят като богат и влиятелен софийски гражда-нин, постоянно пътуващ търговец, личен приятел на местния кадия“. Според житието софийският свещеник Пейо лично се е познавал с мъченика Георги. Прави впечатление, че житиеписецът подготвя юношата за мъченическа смърт – Св. Георги Нови Софийски намира смъртта си на 18-годишна възраст...

Няма коментари:

Публикуване на коментар