Скъндербег на страниците на „Календари комбиар“ - Списание "Македонски преглед"

вторник, 5 февруари 2019 г.

Скъндербег на страниците на „Календари комбиар“

Така се изказва, между другото, съиздателят на това списание Коста Яни Требицка още в първия отпечатан брой. Чрез своите думи, отправени към читателите, той изразява целите на тази инициатива, като, според него, „Календарът“ е първият основен камък в защита на албанската нация, и че тази инициатива има за цел любовта, единството и братството между албанците. Посредством това голямо предприятие другите народи, които смятат албанския народ за див, ще разберат, че той не е такъв, казва Коста Требицка в редакционния коментар на първия брой.

Цялата инициатива започва през 1897 г., която година бележи и една важна стъпка за албанската публицистика, т.е. към поредицата от няколко списания по това време се прибавя и едно важно списание, даващо всеобхватна информация, известно в своето начало като „Ditërrefënjësi“ (Календар), а по-късно и като „Kalendari Kombiar“ (Национален календар). Това списание излиза в София, България, където живеят и действат една част от дейците на Албанското национално възраждане.

Не само „Kalendari Kombiar“, но и един значителен брой творби, публикувани на албански език от албанските дейци, са подкрепяни от тази колония и са отпечатани в България. Следователно, албанската колония в България, погледната от този аспект, е доста продуктивна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар