Перипетиите около публикуването на т.нар. Дюканжов списък - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 30 септември 2019 г.

Перипетиите около публикуването на т.нар. Дюканжов списък

Перипетиите около публикуването на т.нар. Дюканжов списък и мястото на Шарл Дюфрен, сьор Дюканж (1610 – 1688) във френската византология от XVII в.

Проф. д.ист.н. Лиляна Симеонова

За т.нар. Дюканжов списък1 като извор за църковната история и осо-бено за историята на Охридската архиепископия е писано много2. Дюканжовият списък има два превода на български, които на някои места в текста се различават: първият е на Йордан Иванов (1872 – 1947), а вторият – на Василка Тъпкова-Заимова (1924 – 2018). 

Изследователите на този документ отбелязват, че в частта си, отнасяща се за времето до основаването на Охридската архиепископия, Дюканжовият списък съдържа неверни или непълни сведения за предстоятелите на Българската църква...

Няма коментари:

Публикуване на коментар