Из архивното наследство на Антон Попстоилов, съхранено във фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Из архивното наследство на Антон Попстоилов, съхранено във фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград

150-годишнината от рождението на Антон Попстоилов – плодотворен деец в полето на българската „народонаука“, педагог и просветител, уредник и директор на Народния етнографски музей – София, учредител на Македонския научен институт, е добър повод да почетем човека, учения и общественика, от чието творчество черпим знания и чието наследство пазим. Към тези основания добавяме и не по-малко съществения факт, че Антон Попстоилов е единственият учен от тази величина, роден в село Лешко, Горноджумайско (днес Благоевградско)...

Няма коментари:

Публикуване на коментар