Националните борби на българите в Енидже Вардар и гръцкият гнет (по спомените на Георги Каяфов - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Националните борби на българите в Енидже Вардар и гръцкият гнет (по спомените на Георги Каяфов

В Държавна агенция „Архиви“ се съхраняват редица документи свързани с историческото минало на българите в Македония. 

От особен интерес са спомените на Георги Каяфов от Енидже Вардар, тъй като осветляват съдбата на македонските българи в трудните години под османска и гръцка власт. Ръкописът от 20 страници се съхранява в сборния фонд 771К „Спомени, снимки и други на македонски дейци в македонското революционно движение“ и е записан от сътрудника на Централния държавен архив Крум Китов през 1962 г. 

Настоящата статия представя във възможно най-близък до особеностите на текста вид автобиографията на Георги Каяфов, като в минимална степен са направени някои правописни и пунктуационни поправки. Запазени са също подчертаванията и изписаните изцяло с главни букви думи и имена, което следва да покаже значимостта им за автора...

Няма коментари:

Публикуване на коментар