Отражение на Ньойския договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Отражение на Ньойския договор върху социално-икономическото състояние на България след Голямата война

Разрешаването на социално-икономическите проблеми след Първата световна война е с общоевропейско въздействие и се отнася до всяка една от държавите на Стария континент, независимо дали е победителка или не. В продължение на шест години, от 1912 до 1918 г., България се намира в състояние на тежко финансово усилие, заради националнообединителните войни, които води. 

Затова е необходима кратка ретроспекция на финансовото състояние на страната преди 1919 г. и съдбовния акт на договора от Ньой, който потвърждава разпокъсването на населени с етнически българи територии и отнема нови – Струмишка околия в Македония и Западните покрайнини. 

Всички съществени дейности на българското общество от началото на XX в. са насочени към война, която да разреши националния му въпрос (националното обединение) и да му позволи да съсредоточи основни сили, капитал и енергия по посока на стопанското развитие на Царството. След началото на Балканската война през октомври 1912 г., според различните данни, България мобилизира между 600 000 и 714 000 души при население от 4 329 108 души1...

Няма коментари:

Публикуване на коментар