Македония в българската литература (1878 – 1989) - Списание "Македонски преглед"

неделя, 15 март 2020 г.

Македония в българската литература (1878 – 1989)

Темата за Македония навлиза трайно в българската литература след формирането на самостоятелната българска държавност, времето, от което, с известна условност, може да се определи началото на българския национален въпрос. От това време датира и присъствието на българи, родени в Македония, като част от литературния и публицистичен живот на България. 

Това са двата основни аспекта, чрез които може да се разглежда мястото на мотива за Македония и българската литература. Първият отразява вниманието към съдбата на Македония и нейното население, моментите, когато областта е в епицентъра на актуалната политика, отношението към героизма и трагизма на македонските борби. 

При него намират също място копнеж по едно обединено отечество и по „Велика България“, възторг от общуването с македонската природа и преклонение пред историческото присъствие на Македония в българската история. Един изразен мотив е за насилието и безправието, за жертвите и за страданията на живите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар