Устави на македонските бежански организации в България (1920 – 1921) - Списание "Македонски преглед"

сряда, 17 юни 2020 г.

Устави на македонските бежански организации в България (1920 – 1921)

На 18 януари 1920 г., по време на XIII обикновен събор на македонските братстгва, състоял се в София, се слага начало на дискусия за приемане на съюзен устав. 

Членът на комисията ген. Симеон Добревски представя пред делегатите обобщен вариант на постъпилите три проекта1. През следващите месеци, в периодично свиканите събори, представителите на емиграцията обсъждат и приемат на части предложените статути2. 

На 16 май 1920 г., XVII редовен събор на македонските братства в България финализира усилията на делегатите за приемане на съюзен устав3. На следния ден охридският интелектуалец Евтим Спространов, който следи и хроникира проявите на македонските легални и революционни дейци, отбелязва в дневника си събитието: „Най-сетне приехме и останалите глави от статутите за съюза на македонските братства. Слава Богу. Вчерашният ден ще остане паметен за свършената работа“4...

Няма коментари:

Публикуване на коментар