Военната операция при Беласица (1014 г.) - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 септември 2021 г.

Военната операция при Беласица (1014 г.)


"...Основните действия през лятото на 1014 г. са били предшествани, според Йоан Скилица, от укрепителни работи, извършени по заповед на българския владетел. Съзнавайки, че Василий II осъществява настъпленията си по основните пътища, водещи от империята към вътрешността на България, цар Самуил провежда мащабно укрепване на югоизточните гранични пътища32. 

Един от маршрутите минавал през района на Сяр и долината на Струма по поречието на река Струмешница към град Струмица. Оттам имало пътища към основните центрове на българската държава на цар Самуил33. 

Византийската армия е пристигнала в района през 1014 г., като е тръгнала от долното течение на Струмешница, където теренът е бил равен (вероятно може да бъде идентифициран с „Кимва Лонгу“ (Κίαβα Λόγγου), споменат в извора34)..."

Няма коментари:

Публикуване на коментар