Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век - Списание "Македонски преглед"

четвъртък, 23 септември 2021 г.

Нотирани паметници от югозападните български земи до XV век


Историята на старата българска музика започва с утвърждаването на славянската писменост в България в края на ІХ в., когато в 893 г. старобългарският се въвежда като официален държавен и богослужебен език. 

Още към 870 г. България се обвързва с Византия и тук пристига византийско духовенство за извършване на богослужение по византийски източнохристиянски модел. Възприемането на този модел в България е изисквало колосална работа. 

В областта на музиката се възприема: едногласната вокална музика, останала основна форма на музициране чак до средата на ХІХ в.; богослужебните книги с химнографски текстове; музикалните стилове...

Няма коментари:

Публикуване на коментар