Архиепископията в Охрид по времето на Епирското деспотство (1204 – 1230) - Списание "Македонски преглед"

събота, 22 януари 2022 г.

Архиепископията в Охрид по времето на Епирското деспотство (1204 – 1230)


Настоящата статия е посветена на един много интересен период в историята на архиепископията в Охрид, времето след възникването на Епирското деспотство. 

В този период архиепископията на Охрид се опитва да отнеме част от функциите на цариградския патриарх в европейската част на бившата Византийска империя. 

Най-успешният техен представител и най-блестящата фигура от този период е без съмнение архиепископ Димитър Хоматин (1216 – 1236), от когото са запазени многобройни документи. 

Неговите Ponemata Diaphora бяха издадени отново от Гюнтер Принцинг през 2002 г., заедно с подробен анализ на документите1. 

Благодарение точно на тези документи събитията от онова време са по-познати на историците в сравнение с тези от по-ранни или по-късни времена. Димитър Хоматин, се опитва да утвърди Охридската архиепископия като патриаршия на Епирското деспотство. 

Този опит се проваля след битката при Клокотница (9 март 1230 г.), която слага край на имперските амбиции на Епир...

Няма коментари:

Публикуване на коментар