Съвременната носталгия като ключ към познанието. Емил Димитров. Цариградски носталгии. Културописи - Списание "Македонски преглед"

събота, 22 януари 2022 г.

Съвременната носталгия като ключ към познанието. Емил Димитров. Цариградски носталгии. Културописи

                                      

Книгата на литературния историк Емил Димитров съчетава пътеписни бележки и културологични наблюдения с анализи и размисли върху важни аспекти на българското културно присъствие в балканския регион. 

Към всеки обект, който посещава, авторът тръгва с добра фактологическа подготовка, която, допълнена от неговата наблюдателност, изследователско любопитство и нагласа към обобщения, му дава основание да определи публикуваните текстове като културописи. 

Писани през различни години, те отразяват изследователски пътувания и срещи в Истанбул и Букурещ, в Македония, Русия, Италия и Испания...

Няма коментари:

Публикуване на коментар