Една книга за забравените приятели на България - Списание "Македонски преглед"

понеделник, 1 август 2022 г.

Една книга за забравените приятели на БългарияКнигата „Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923 – 1947)“ с автори доц. д-р Александър Гребенаров и докторант Николета Войнова е посветена на една колкото интересна, толкова и неизследвана до момента, а донякъде и подценявана тема. 

 Изданието запознава читателите с живота и дейността на онези учени, представители на различни европейски държави, които не правят компромис с научната си съвест и въпреки пасивите, понасяни в професионален план, последователно отстояват и защитават българския характер на Македония.

Трудът се издава с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“, което е свидетелство за високата оценка, дадена на авторите за замисъла, цялостната концепция и работата по неговото реализиране. Изданието е двуезично. Всички текстове са преведени на английски, като непосредствено след всеки биографичен материал следва и неговият английски превод.

Няма коментари:

Публикуване на коментар