Учителят Гоце Делчев - Списание "Македонски преглед"

вторник, 14 февруари 2023 г.

Учителят Гоце Делчев


Когато се проследява живота и делото на нашите национални ге- рои като Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Стефан Стамболов, а по късно и Гоце Делчев, Даме Груев, Пере Тошев и мн. др., на преден план изпъква тяхната революционна дейност и някак си остава в сянка фактът, че те са и български учители. 

Значими изследвания разкриват по-голяма част от техния живот, като основно акцентират на участието им в националноосвободителните борби, но работата им като учители често остава недостатъчно изяснена. Трябва да се отбележи, че Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Стамболов, Стоян Заимов, Панайот Волов, Никола Обретенов, но и Гоце Делчев, Даме Груев, Пере Тошев, Гьорче Петров, Иван Гарванов, Христо Матов и мн. др., без ни най-малко да се подценява тяхната значима роля в българската история, са започнали своята народополезна дейност в българското училище. 

Това само по себе си е интересен факт, защото не само че българското училище става място за тяхната първоначална, предимно легална изява, но и може да се каже с известна гордост, че именно измежду редиците на българските учители се родиха титаните на революционната ни мисъл, тези дейци на българската национална революция...

Няма коментари:

Публикуване на коментар